LOGIN  /   REGISTER
1 / 3
2 / 3
3 / 3
4 / 3
5 / 3
6 / 3
7 / 3
 

  

       บริษัท มินทานา จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 1 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทบริษัทประกอบธุรกิจทางด้านการนำเข้าสินค้านม และ ผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิด จากประเทศในกลุ่มยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเบเกอรี่ ไอศกรีมขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มสำเร็จรูป นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตแบ่งบรรจุ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจประกอบการ ภายใต้เครื่องหมายการค้ามินทานา ดังต่อไปนี้

 

               กลุ่มธุรกิจเบเกอรี่

1. นมผงเต็มมันเนย ตรา ICHIMIN
2. ครีมนมสด ตรา KML
3. ผลิตภัณฑ์นมผง ตรา MMD8000  MMD2000  MMD1000

               กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม

  • ครีมเทียม ตรา B ONE  B TWO  B MATE  B BUBBLE

              กลุ่มผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมดื่ม

  •  เครื่องดื่มมอลต์รสชอคโกแลต ตรา B CHOCO MALT

 

         บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้า พร้อมทั้งสร้างและรักษาความเชื่อมั่นศรัทธาของลูกค้าที่มีต่อบริษัท รวมถึงคู่ค้าของบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวงจรในการบริการบริษัทมีนโยบายในการเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพจากแหล่งต่างๆ และกระบวนการผลิตที่ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานสากล

 

เค้กนมผง Milk Cake Powder. กล้วยสมูสตี้ Banana Smoothie. คุกกี้นมผง Cookie MIlk Powder. คุกกี้นมผง Milk powder cookies. เค้กนมผง Milk powder cake. คุกกี้อัลมอนต์